پاندمی و پیام آوران صلح – آپریل ۲۲

 مجهز بودن به مهارت و تجربه در مواجهه با بحران اخیر برای ما به عنوان واسطه گران و سازندگان صلح به اندازه ی  متخصصان حوزه ی درمان و بهداشت دارای اهمیت است.  مشکلات در مقیاس جهانی٫ نیازمند منابعی هستند که تامین آن منابع از عهده ی هیچ ملتی به تنهایی بر نمی آید. این مشکلات فراملی  نیاز به ایجاد همکاری ٫ارائه ی راه حل بدیع , ایجاد گفتمان و اجماع فکری  و  همچنین نیازمند انجام تمام راهکارهای لازم برای فراهم نمودن فضای ارتباطی صادقانه و‌ازادانه است. فضایی که بتواند با افزایش همدلی٫ باعث کاهش تعصبات شده و باعث حفظ ارتباط مان با . انسانیت شود.  برای این منظور٫ ما به ضبط در تالار  از طریق اپلیکیشن زووم ادامه خواهیم داد تا بتوایم در مورد واکنش جامعه مان نسبت به این بیماری همه گیر/ پاندمی  صحبت کنیم.

برای ارزیابی کوتاه به این لینک بروید

(-7 UTC) ۲۲ آپریل ساعت ۱۰ صبح  به  وقت غرب امریکا
اینجا ثبت نام کنید 

پس از ثبت نام در این رویداد ، پیوند زووم را برای حضور در تالار شهرک جهانی دریافت خواهید کرد. در هر تماس حداکثر ۱۰۰ شرکت کننده وجود دارد.